Øyer og Tretten kirkelige fellesråd > Forside
 • Øyer kirke
 • Fjellmesser
 • Klimapilegrimsvandring Tretten - Øyer
 • Gudstjeneste på Lyngkampen
 • Lys Våken Tretten kirke
 • Lyse toner i april
 • Tretten kirke ferdig
 • Kirketekstiler Øyer kirke
 • Fjellmesse Åstkjørkja
 • Program for innvielse av nytt orgel i Øyer kirke 10.februar
 • Innsettelse av ny prest i Øyer og Tretten
 • Junidager i Prestegården

Dagens bibelord

Kalender


Søkerliste diakon og menighetspedagog

3 søkere til diakon, 2 søkere til menighetspedagog   Les mer...

Diakon og menighetspedagog i Øyer og Tretten menigheter

Ann Kristin Fauske Mathisen takker ja til 50 % stilling som diakon i våre menigh...   Les mer...

Valgresultater Tretten menighet og Øyer menighet

Bra deltakelse på valg til menighetsråd i Øyer og Tretten 2019. Øyer og Tretten ...   Les mer...

Søkere til kirkeverge i Øyer

Søkere til Kirkeverge i Øyer og Tretten kirkelige råd   Les mer...

Påmelding konfirmasjon 2020

Hei du som er født i 2005!  Vi ønsker deg velkommen som konfirmant i kirka. ...   Les mer...

Innsettelse av ny prest i Øyer og Tretten

   Les mer...

Konfirmasjonsdato 2019

   Les mer...

Utgivelse av Klokkeklang

Klokkeklang kommer ut med 6 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i...   Les mer...

Kirkegårdsvedtekter Øyer kommune

Her vil du finne kirkegårdsvedtektene for kirkegårdene i Øyer kommune.    Les mer...

Bruk av kirkegårder/gravlund

Betaling ved bruk av kirker og kirkegårder/gravlund i Øyer og Tretten   Les mer...