Øyer og Tretten kirkelige fellesråd > Forside
 • Øyer kirke
 • Fjellmesser
 • Klimapilegrimsvandring Tretten - Øyer
 • Gudstjeneste på Lyngkampen
 • Lys Våken Tretten kirke
 • Lyse toner i april
 • Tretten kirke ferdig
 • Kirketekstiler Øyer kirke
 • Fjellmesse Åstkjørkja
 • Program for innvielse av nytt orgel i Øyer kirke 10.februar
 • Innsettelse av ny prest i Øyer og Tretten
 • Junidager i Prestegården
 • Åpen kirke for lystenning 2.søndag i advent i Øyer 8.desember fra kl.13.00-16.00

Dagens bibelord

Kalender


Ringing med kirkeklokker og gardsklokker Pinsekvelden

   Les mer...

Lokal smittevernplan

   Les mer...

Velkommen til gudstjenester sommeren 2020

   Les mer...

Høring av vedtak om økning av festeavgift på grav i Øyer kommune

   Les mer...

Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert

   Les mer...

Ny kirkeverge

   Les mer...

Konfirmasjonsdatoer 2021 og 2022

   Les mer...

Diakon og menighetspedagog i Øyer og Tretten menigheter

Ann Kristin Fauske Mathisen takker ja til 50 % stilling som diakon i våre menigh...   Les mer...

Utgivelse av Klokkeklang

Klokkeklang kommer ut med 6 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i...   Les mer...

Kirkegårdsvedtekter Øyer kommune

Her vil du finne kirkegårdsvedtektene for kirkegårdene i Øyer kommune.    Les mer...

Bruk av kirkegårder/gravlund

Betaling ved bruk av kirker og kirkegårder/gravlund i Øyer og Tretten   Les mer...