• Åstkjørkja
  • Klimapilegrimsvandring Tretten - Øyer
  • HimalPartner vårt Misjonsprosjekt
  • Tretten kirke
  • Øyer kirke

Andakt

Det egentlige oppdraget

Det er så lett å dømme det som er annerledes. Noen tilber Gud best svett og glad på toppen av et fjell man nettopp har besteget, andre har sine mest intime stunder i bønn alene på soverommet.

Dagens bibelord

Kalender


Åstkjørkja

Alteret vart vigsla i sur vind.    Les mer...

Klimapilegrimsvandring Tretten - Øyer

Klimapilegrimsvandringen fra Kjørkjehaugen på Tretten til Øyer ender opp på Sk...   Les mer...

Ferieavvikling på kirkekontoret

   Les mer...

Konfirmasjonsdato 2015-2020

   Les mer...

Kirkevalg 2015 - Hamar bispedømmeråd

Forslag til kandidater for valg til Hamar bispedømmeråd.   Les mer...

Kirkevalg 2015 - menighetene

Menighetsvalg 14. september 2015.  Kandidatlistene for Øyer og Tretten er klar...   Les mer...

Tidebønner

Tidebønner hver onsdag i Øyer kirke   Les mer...

HimalPartner vårt Misjonsprosjekt

Vi har inngått samarbeidsavtale med HimalPartner for de neste 4 årene. Som et be...   Les mer...

Restaurering av Tretten kirke er godt i gang

Restaurering av Tretten kirke er godt i gang. Stillas er på plass og kirka sikr...   Les mer...

Fasteaksjonen 2015

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 – TUSEN TAKK!    Les mer...

Babysang

Velkommen til babysang i regi av kirka vår. Les mer.   Les mer...

Nye trosopplærere

Her følger presentasjon av våre to trosopplærere, Trond Klaape og  Ann-Kristin ...   Les mer...