Øyer og Tretten kirkelige fellesråd > Forside
 • Øyer kirke
 • Fjellmesser
 • Klimapilegrimsvandring Tretten - Øyer
 • Gudstjeneste på Lyngkampen
 • Lys Våken Tretten kirke
 • Lyse toner i april
 • Tretten kirke ferdig
 • Kirketekstiler Øyer kirke
 • Fjellmesse Åstkjørkja
 • Program for innvielse av nytt orgel i Øyer kirke 10.februar
 • Innsettelse av ny prest i Øyer og Tretten
 • Junidager i Prestegården
 • Åpen kirke for lystenning 2.søndag i advent i Øyer 8.desember fra kl.13.00-16.00

Dagens bibelord

Kalender


Lokal smittevernplan

   Les mer...

Høring av vedtak om økning av festeavgift på grav i Øyer kommune

   Les mer...

Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert

   Les mer...

Ny kirkeverge

   Les mer...

Konfirmasjonsdatoer 2021 og 2022

   Les mer...

Diakon og menighetspedagog i Øyer og Tretten menigheter

Ann Kristin Fauske Mathisen takker ja til 50 % stilling som diakon i våre menigh...   Les mer...

Utgivelse av Klokkeklang

Klokkeklang kommer ut med 6 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i...   Les mer...

Kirkegårdsvedtekter Øyer kommune

Her vil du finne kirkegårdsvedtektene for kirkegårdene i Øyer kommune.    Les mer...

Bruk av kirkegårder/gravlund

Betaling ved bruk av kirker og kirkegårder/gravlund i Øyer og Tretten   Les mer...

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort