• Tretten kirke
  • Øyer kirke

Andakt

Tek andakta tilbake etter lesarstorm

«Me lyttar», skriv redaktør Hilde Garlid i Jærbladet.

Dagens bibelord

Kalender


Fasteaksjonen 2015

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 – TUSEN TAKK!    Les mer...

Babysang

Velkommen til babysang i regi av kirka vår. Les mer.   Les mer...

Nye trosopplærere

Her følger presentasjon av våre to trosopplærere, Trond Klaape og  Ann-Kristin ...   Les mer...

Tårnet i Tretten kirke

Det skjer noe i tårnsaken på Tretten.    Les mer...

Konfirmasjonsdager

Se oversikt over konfirmasjonsdager i 2015.   Les mer...

Utgivelse av Klokkeklang

Klokkeklang kommer ut med 6 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i ...   Les mer...

Festeavgift

Ved reservering av gravsted må den som er ansvarlig for gravstedet, fester, bet...   Les mer...

Nytt råd for Øyer og Tretten

Det er valgt medlemmer og varamedlemmer i Øyer og Tretten kirkelige råd for ...   Les mer...

Orgelkomitéen

Nytt orgel i Øyer kirke.   Les mer...

Bispevisitas i Øyer

Det var satt av god til møte med Øyer kommune som ga en meget god orientering o...   Les mer...

Salg av blomsterkasser på kirkegårdene

Prisliste   Les mer...

Kirkegårdsvedtekter Øyer kommune

Her vil du finne kirkegårdsvedtektene for kirkegårdene i Øyer kommune.    Les mer...