Kirkegårdsvedtekter Øyer kommune
Kirkegårdsvedtekter Øyer kommune
Kirkegårdsvedtekter Øyer kommune
Her vil du finne kirkegårdsvedtektene for kirkegårdene i Øyer kommune.
Vedtekter for kirkegårdene i Øyer kommune
Øyer kirkegård, Tretten kirkegård og Buvin gravlund

Vedtatt i Øyer og Tretten kirkelige råd 30.11.2010
Godkjent av Hamar bispedømmeråd 15.12.2010

Grunnlaget for disse vedtekter er gravferdsloven og forskrift til denne loven.
Kirkelig fellesråd har avgjørelsesmyndighet etter forskriften.
Denne myndighet kan delegeres til daglig leder av fellesrådets virksomhet, som i Øyer er kirkevergen.
I vedtektene er det kirkelige fellesråd og daglig leder/kirkeverge kalt kirkegårdsmyndighetene.
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort