Vielse
Vielse
Vielse

Velkommen til bryllup i kirkene i Øyer og Tretten

Bryllup er en viktig begivenhet. Enten det planlegges en stor fest eller en liten sammenkomst, alle kan gifte seg i kirken. Det viktigste er at to mennesker har valgt å satse på livet - sammen. I Øyer er alle par velkommen, uansett etnisitet, politisk ståsted eller legning. Sammen feirer vi kjærligheten og livet!

Vigselsmannen har ansvaret for å prøve vilkårene for ekteskapsinngåelsen. Det skal være to vitner til stede ved ekteskapsinngåelse (forlovere).
Ta kontakt med Øyer kirkekontor for å avtale tidspunkt for vigsel.

Før ekteskap eller partnerskap inngås skal det foretas en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette er en kontroll bl.a. av at de som skal gifte seg er de som de utgir seg for å være, at de er over 18 år, og at de ikke er gift fra før.

De som skal gifte seg eller inngå partnerskap må legge fram egenerklæringer. Forlovere og vitner må også fylle ut erklæringer om de som skal gifte seg eller inngå partnerskap. Fra 1. oktober 2004 er det folkeregistrene som skal foreta denne prøvingen.

Tidligst 4 måneder før vigselen må dere levere skjemaene "Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene" (såkalt «prøvingsattest») og "Forlovererklæring" til Skatteetaten.
Skjema finnes her i flere språk.

Når prøvingen er gjennomført blir prøvingsattesten sendt til brudens bostedsadresse.
Den kan også sendes direkte til den som skal vie paret, dersom de har oppgitt denne adressen. Hvis de ønsker å hente attesten på skattekontoret, må de vise gyldig legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort. Attesten skal brudeparet/partnerne levere til den som skal foreta vielsen.

Presten vil ta kontakt med brudeparet for å avtale vigselssamtale i god tid før den store dagen. Det er presten som skal foreta vigselen som gjennomfører denne samtalen med brudefolket.

Eventuelle ønsker med hensyn til musikk avtales direkte med organisten. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret, som kan formidle kontakt.

Vigsel er gratis dersom brudefolket er bosatt i Øyer kommune.
For utenbygdsboende som har foreldre som bor i Øyer, eller har annen tilknytning til kommunen, er vigsel gratis For andre utenbygdsboende koster kr 4.000.
Dersom brudeparet ønsker levende lys i lysekroner og staker koster dette kr 500 uavhengig av tilknytning til menigheten (gjelder også innenbygdsboende).izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort