Ny høymesseliturgi på høring
Ny høymesseliturgi på høring
Ny høymesseliturgi på høring
Øyer blir høringsmenighet for ny gudstjenesteliturgi.
Kirkerådet forbereder høringen av forslaget til ny høymesseliturgi, samt ny dåpsliturgi og ny salmebok. Om lag 90 menigheter er spurt om å være høringsmenigheter, deriblant Øyer.

Som grunnlag for høringen er høringsmenighetene bedt om å prøve ut forslaget til ny høymesseliturgi i perioden fra september 2008 til og med januar 2009. Lørdag 30. august blir det arrangert et seminar i regi av Hamar bispedømme for ansatte og frivillige fra de 11 menigheterådsmedlemmer og/eller klokkere kan delta sammen med ansatte.ne i bispedømmet som skal være høringsmenigheter. Det er ønskelig at f. eks. noen

Før Øyer menighet starter med utprøvingen (på Tretten kommer vi til å fortsette med nåværende liturgi), vil det avholdes menighetsmøte, slik at menighetslemmene kan bli orientert om, og inkludert i, gjennomføringen av høringsperioden med den foreslåtte liturgien. Menighetsmøtet avholdes tirsdag 26. august, og vil bli nærmere annonsert.

Det er Kirkemøtet i 2009 som gjør vedtak om innføring av ny høymesseliturgi, dåpsliturgi og salmebok, og så er det meningen at alle menighetene i Den norske kirke innfører de nye liturgiene og salmeboken 1. søndag i advent 2010.

Øyer og Tretten kirkelige råd hadde utprøving av nye gudstjenesteliturgier som sak på sitt rådsmøte 3. juli, og gjorde følgende vedtak:
Øyer og Tretten kirkelige råd innkaller til menighetsmøte i Øyer kirke tirsdag 26. august kl.19.00 for å orientere om at Øyer menighet er bedt om å prøve ut ny høymesseliturgi, ny dåpsliturgi og ny salmebok, i perioden september 2008 til januar 2009, for så å avgi en høringsuttalelse. 
… 
Det opprettes et gudstjenesteutvalg, sognepresten får ansvar for dette.


izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort