Festeavgift
Festeavgift
Festeavgift

Ved reservering av gravsted må den som er ansvarlig for gravstedet, fester, betale festeavgift.

I Øyer er standard festetid satt til 5 år. Du får automatisk faktura for ny periode når festetiden er utløpt.
 
Det skal ikke betales festeavgift for en nyopprettet grav som fra før av ikke er reservert. Dette gjelder for de første 20 år etter gravleggingen. Deretter skal normal festeavgift betales.
 
Når fredningstiden for graven er utløpt, kan fester melde fra om at graven skal slettes, dersom man ikke ønsker å feste graven i ytterligere 5 år.
 
Festeavgiften vedtas av Øyer kommunestyre, og er p.t. kr 1.000 for 5 år ( kr 200 pr år).