Orgelkomitéen
Orgelkomitéen

Nytt orgel i Øyer kirke.

Fredag den 3.mai var en merkedag i orgelsaken. Professor Bjørn Boysen, som er en meget anerkjent orgelkonsulent, ble engasjert til å lede oss faglig i arbeidet med å skaffe nytt orgel til kirka. Kontrakt ble underskrevet mellom Bjørn Boysen og leder for Øyer-Tretten Kirkelige råd, Geir Korslund. Vi er nå trygge på at vi får svært kyndig hjelp til å skaffe oss det gode instrumentet som vi ønsker oss i Øyer kirke. 
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har vedtatt at det skal arbeides for å skaffe et nytt orgel til Øyer kirke. Det ble opprettet en orgelkomité som fikk mandat til å arbeide med denne store saken.
 
Det orgelet som står i kirka nå, er ikke mer enn ca. 50 år gammelt, og det første spørsmålet komitéen tok opp, var om det var nødvendig med nytt orgel. Vi trengte en sakkyndig vurdering og ba derfor domorganist i Oslo domkirke, Kåre Nordstoga, om å foreta en befaring og gi en tilstandsrapport.
 
I tillegg til denne tilstandsrapporten, som tydelig viste behovet for nytt orgel, foretok komitéen en studietur til 6 kirker i Gudbrandsdalen.
 
Etter at disse innledende rundene var over, var vi klare for å fortsette arbeidet: med å skaffe nytt orgelet til Øyer kirke, og vi har som mål å få et meget godt instrument.
 
Den mest arbeidskrevende delen av mandatet, nemlig å skaffe penger til orgelet, er godt i gang. Vi snakker her om et anskaffelsesbeløp på flere millioner kroner.
 
Økonomisk må det nye orgelet baseres vesentlig på gaver, og vi er i den heldige situasjonen at vi allerede tidlig fikk en stor pengegave fra en enkeltperson, slik at vi fikk en inspirerende ”flying” start. Senere har det kommet inn penger særlig som donasjon ved begravelser. Dette regner vi med vil øke etter hvert som arbeidet for et nytt orgel blir mer kjent.
           
Den 24.oktober 2010 ble den første "gratiskonserten" holdt. den var i Øyer kirke etter initiativ fra Frode Finne, og aktørene opptrådte gratis.
Den neste konserten var en huskonsert på Lunke med Marie Skavnes (fele) og Lars Berg (trekkspill).
Komitéen planlegger flere slike konserter, og folk kan gjerne komme med ønsker og forslag.
 
Torsdag 15.mars 2012 ble den tredje "gratiskonserten" til inntekt for nytt orgel i Øyer kirke avholdt. Det var Terje Hong og Ross Reaver som ga oss en sjelden fin opplevelse på Nermo Hotell ved sin musikk, sang og historier. Vi planlegger flere slike intimkonserter.
 
II Klokkeklang kan du finne status på innsamlinga til nytt orgel.
Du kan kontakte oss ved å ringe til kirkekontoret 61 26 82 20 og spørre etter
Kari Irene Lien, eller kontakte et av medlemmene i komitéen.