Utgivelse av Klokkeklang
Utgivelse av Klokkeklang
Utgivelse av Klokkeklang

Klokkeklang kommer ut med 6 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i menigheten.

Redaksjonskomite Alma Hovda Bø, Eli Karoline Kruke, Tone Marit Skard.

Du kan laste ned Klokkeklang i PDF-format fra linkene til høyre. Klikk på den utgaven du ønsker å lese.
For å lese PDF-filene, trenger du et program som leser denne type filer.
Dette kan du laste ned fra linken Adobe Reader.

ADRESSEENDRINGER!
Ved adresseending, meld fra til Klokkeklang på mail: klokkeklang@gmail.com eller ring oss.

Se tidligere utgaver av bladet her.