Tretten: Kirkegården og gravkapellet
Tretten: Kirkegården og gravkapellet
Tretten: Kirkegården og gravkapellet
Tretten kirkegård har ord på seg for å være velstelt og vakker. 
Da kirken ble bygd i 1728, var kirkegården atskillig mindre. Siden er den med visse mellomrom blitt utvidet. Den siste utvidelsen fant sted rundt 1980.

Det frittstående gravkapellet er fra 1937 og ble gitt av Johannes og Eli Fossli. Under kapellet ligger kisterommet som ble satt i stand og fikk ny inngang i 1977. Kristus-maleriet som henger i kisterommet er malt av Arve Hagen og ble tatt fra kapellets første etasje. Fram til 1960-årene foregikk de fleste begravelsene i kapellet. Da fikk kirken elektrisk oppvarming, og det ble naturlig å ha begravelser inne i kirken.

Kilde: Vår Frelsers Kirke i Tretten, Tretten menighetsråd 1978
Bilder: (c) Nanna Egidius


izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort