Tidebønner
Tidebønner

Tidebønner hver onsdag i Øyer kirke

Med unntak av sommermånedene synges det ukentlige tidebønner i Øyer kirke. Tidebønnene synges med norske tekster på de gregorianske melodiformlene. Tidebønnene består av bibelske salmer, tekstlesning,  salmer (hymner) fra salmeboken (S 13), bønner, tid for stillhet, lovprisning og velsignelse. 
Tidebønnene er åpen for alle, det er opp til hver enkelt om en ønsker å være med og synge eller sitte å lytte / meditere. 

Torsdag 8. november kl. 21.30 Kveldsbønn          
14. november kl. 07.30 Morgensang
21. november kl. 18.30 Aftensang
28. november kl. 07.30 Morgensang
5. desember kl. 21.30 Kveldsbønn
12. desember kl. 07.30 Morgensang