Messe på Lyngkampen
Messe på Lyngkampen

Søndag 23.august 2015, interkommunal gudstjeneste på Lyngkampen; Stor-Elvdal, Ringsaker og Øyer.
Strålende sol og rundt 60 frammøtte.