Tretten kirke
Tretten kirke
Tretten kirke

Klokkene ringer fra tårnet. Alle midlertidige forsterkninger er borte og innvendig er kirka ferdig restaurert. Det er gjort omfattende arbeider av flinke håndverkere. Nå har vi ei kirke med trygt og godt  tårn som er kopi av det opprinnelige tårnet. Utvendig maling vil bli gjort våren 2016.  

Tretten kirke viser seg med sitt nye tårn.