Pilegrimsvandring. Vigsling pilegrimskapell
Pilegrimsvandring. Vigsling pilegrimskapell

Søndag 5. juni er det en stor begivenhet på Sør-Tretten. Pilegrimskapellet på Borkerud blir vigslet av biskop Solveig Fiske. Gudstjenesten starter kl 13. Etterpå inviterer Gjertrud og Alv Lillelien til kirkekaffe. Scola Gregoriana og Vibeke Horsberg detar i gudstjenesten.

Pilegrimsvanding fra Skåe til Borkerud starter kl 8.30 søndag morgen. Trond Klaape leder vandringa. Du kan slutte deg til vandringa flere steer underveis. Fra Kløv ca kl 10.30, fra Kjørkjehaugen ca kl 11.30. Det organiseres returtranspport til Skåe.