Tidebønner
Tidebønner
Gregorianske tidebønner hver onsdag i Øyer kirke

Med unntak av to sommermåneder synges det ukentlige tidebønner i Øyer kirke. Tidebønnene synges med norske tekster på de gregorianske melodiformlene. Tidebønnene består av bibelske salmer, tekstlesning,  salmer (hymner) fra salmeboken (S 13), bønner, tid for stillhet, for å tenne lys, lovprisning og velsignelse. 
Tidebønnene er åpen for alle, det er opp til hver enkelt om en ønsker å være med og synge eller sitte å lytte / meditere. 

Tidebønnene foregår i Øyer kirke.

Opphold i tidebønnene på sommeren.

Onsdag 14. august kl. 21. 30
Kveldsbønn

Onsdag 21. august kl. 07.30
Morgensang

Onsdag 28. august kl. 18.30
Aftensang

Onsdag 4. september kl. 07.30
Morgensang

Onsdag 11. september kl. 21. 30
Kveldsbønn

Onsdag 18. september kl. 07.30
Morgensang

Onsdag 25. september kl. 18.30
Aftensang