Tidebønner
Tidebønner
Gregorianske tidebønner hver onsdag i Øyer kirke

Med unntak av to sommermåneder synges det ukentlige tidebønner i Øyer kirke. Tidebønnene synges med norske tekster på de gregorianske melodiformlene. Tidebønnene består av bibelske salmer, tekstlesning,  salmer (hymner) fra salmeboken (S 13), bønner, tid for stillhet, for å tenne lys, lovprisning og velsignelse. 
Tidebønnene er åpen for alle, det er opp til hver enkelt om en ønsker å være med og synge eller sitte å lytte / meditere. 

Tidebønnene foregår i Øyer kirke.

Onsdag 8. mai
Aftensang kl.18.30

Onsdag 15. mai
Morgensang kl. 07.30

Onsdag 22. mai
Kveldsbønn kl. 21.30

Onsdag 29. mai
Morgensang kl. 07.30

Onsdag 5. juni
Aftensang kl.18.30

Onsdag 12. juni
Morgensang kl. 07.30

Onsdag 19. juni
Kveldsbønn kl. 21.30

Opphold i tidebønnene fram til 14. august.