Tidebønner
Tidebønner
Tidebønner hver onsdag i Øyer kirke

Med unntak av to sommermåneder synges det ukentlige tidebønner i Øyer kirke. Tidebønnene synges med norske tekster på de gregorianske melodiformlene. Tidebønnene består av bibelske salmer, tekstlesning,  salmer (hymner) fra salmeboken (S 13), bønner, tid for stillhet, for å tenne lys, lovprisning og velsignelse. 
Tidebønnene er åpen for alle, det er opp til hver enkelt om en ønsker å være med og synge eller sitte å lytte / meditere. 

Tidebønnene foregår i Øyer kirke.

Onsdag 9. januar
Morgensang kl. 07.30

Onsdag 16. januar
Aftensang kl.18 30

Onsdag 23. januar
Morgensang kl. 07.30

Onsdag 30. januar
Kveldsbønn kl.  21.30

Onsdag 6. februar
Morgensang kl. 07.30

Onsdag 13. februar 
Aftensang kl.18.30

Onsdag 20. februar
Morgensang kl. 07.30

Onsdag 27. februar
Kveldsbønn kl. 21.30