Tidebønner
Tidebønner
Tidebønner hver onsdag i Øyer kirke

Med unntak av to sommermåneder synges det ukentlige tidebønner i Øyer kirke. Tidebønnene synges med norske tekster på de gregorianske melodiformlene. Tidebønnene består av bibelske salmer, tekstlesning,  salmer (hymner) fra salmeboken (S 13), bønner, tid for stillhet, for å tenne lys, lovprisning og velsignelse. 
Tidebønnene er åpen for alle, det er opp til hver enkelt om en ønsker å være med og synge eller sitte å lytte / meditere. 

Onsdag 11. oktober kl. 21.30
Øyer kirke Kveldsbønn       

Onsdag 18. oktober kl. 07.30
Øyer kirke Morgensang

Onsdag 25. oktober kl. 18.30
Øyer kirke Aftensang

 

Onsdag 1. november kl. 07.30
Øyer kirke Morgensang

Onsdag 8. november kl. 21.30
Øyer kirke Kveldsbønn

Onsdag 15. november kl. 07.30
Øyer kirke Morgensang

Onsdag 22. november kl. 18.30
Øyer kirke Aftensang

Onsdag 29. november kl. 07.30
Øyer kirke Morgensang