Tidebønner
Tidebønner
Tidebønner hver onsdag i Øyer kirke

Med unntak av to sommermåneder synges det ukentlige tidebønner i Øyer kirke. Tidebønnene synges med norske tekster på de gregorianske melodiformlene. Tidebønnene består av bibelske salmer, tekstlesning,  salmer (hymner) fra salmeboken (S 13), bønner, tid for stillhet, for å tenne lys, lovprisning og velsignelse. 
Tidebønnene er åpen for alle, det er opp til hver enkelt om en ønsker å være med og synge eller sitte å lytte / meditere. 

 

Øyer kirke 3. januar kl. 21.30
Kveldsbønn    
      AVLYST

Øyer kirke 10. januar kl. 07.30
Morgensang

Øyer kirke 17. januar kl. 18.30
Aftensang

Øyer kirke 24. januar kl. 07.30
Morgensang

Øyer kirke 31. januar kl. 21.30
Kveldsbønn

Øyer kirke 7. februar kl. 07.30
Morgensang

Øyer kirke 14. februar kl. 18.30
Aftensang

Øyer kirke 21. februar kl. 07.30
Morgensang

Øyer kirke 28. februar kl. 21.30
Kveldsbønn

Øyer kirke 7. mars kl. 18.30
Morgensang

Øyer kirke 14. mars kl. 18.30
Aftensang

Øyer kirke 21. mars kl. 18.30
Morgensang

Øyer kirke 28. mars kl. 18.30
Aftensang 

Øyer kirke 4. april kl. 07.30
Morgensang

Øyer kirke 11. april kl. 18.30
Aftensang

Øyer kirke 18. april kl. 07.30
Morgensang

Øyer kirke 25. april kl. 21.30
Kveldsbønn