Tidebønner
Tidebønner
Tidebønner
Gregorianske tidebønner hver onsdag i Øyer kirke

Med unntak av to sommermåneder synges det ukentlige tidebønner i Øyer kirke.
Tidebønnene synges med norske tekster på de gregorianske melodiformlene.
Tidebønnene er en liten enkel form for gudstjeneste, uten sakramentsforvaltning,
(ingen dåp eller nattverd). Derfor behøver det heller ikke være prest til stede for å
gjennomføre den. Den består av bibelske salmer, tekstlesning, salmer (hymner)
fra salmeboken (S 13), bønner, tid for stillhet, for å tenne lys, lovprisning og velsignelse. 
Tidebønnene er åpen for alle, det er opp til hver enkelt om en ønsker å være med og 
synge eller sitte å lytte / meditere. Vi forsøker å praktisere stillhet i forkant av tidebønnen
og en liten stillhet etter tekstlesningen. Det med å være stille sammen med flere kan være
både godt og samtidig litt krevende. Mest av alt er det nødvendig i dagens samfunn, der alle
tomrom fylles med musikk eller en eller annen form for prat, eller begge deler samtidig. 

Vel møtt til tidebønner i Øyer kirke til følgende tider: 

19. februar Morgensang kl. 07.30

26. februar Kveldsbønn kl. 21. 30
4. mars Morgensang kl. 07.30

11. mars Aftensang kl. 18.30

18. mars Morgensang kl. 07.30

25. mars Kveldsbønn kl. 21. 30