Avskjed Øyvind Sagedal
Avskjed Øyvind Sagedal

I takknemlighet til sogneprest Øyvind Sagedal

Onsdag 27. september kl 18.00 er det avsjedsgudstjeneste i Øyer kirke.

Deretter kirkekaffe i Prestegården med underholdning og taler. 
Alle hjertelig velkommen

Kulturprest, friluftsprest, sjelesørger, presten som alltid har tid til en samtale slutter etter 25 års virke.