innsettelse av sogneprest Geir Wiknes
innsettelse av sogneprest Geir Wiknes

Geir Wiknes ny sogneprest i Øyer og Tretten

Den 1. februar starter Geir Wiknes sitt virke som sogneprest her i Øyer og Tretten. Vi ønsker han velkommen hit!
Innsettelsesgudstjeneste blir den 4. februar kl 18.30 i  Øyer kirke. Dette blir et felles arrangement for begge sogn. Gudstjenesten på Tretten kl 11 samme dag går derfor ut. Dette er en stor dag for våre menigheter. Mange gode krefter bidrar til at dette blir en spesiell gudstjeneste. Begge kirketjenerne, liturgisk kor og Steinar Koen med sin trompet sammen med kantor Kari, prost Anita Dalehavn, leder og nestleder i Øyer og Tretten kirkelige råd og nypresten og gjør innsettelsesgudstjenesten til en spesiell begivenhet. Offergaven går til det nye kirkeorgelet i Øyer kirke. Det blir kirkekaffe i prestegårdsalen etter gudstjenesten.  Alle fra begge sogn er hjertelig velkommen til å være med på gudstjenesten og kaffen, og hilse på nypresten.