Årets konfirmanter
Årets konfirmanter

Årets konfirmanter ble presntert for menighetene i begge sogn. På Tretten er det 7 konfirmanter, i Øyer 22. De fikk utdelt sine bibler i gudstjenesten. Takk til Nor-misjon for at de støtter oss med bibel til konfirmantene. Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.  Det er flotte ungdommer som starter konfirmanttiden nå.