Velkommen Geir Wiknes
Velkommen Geir Wiknes

Prost Anita Dalehavn innsetter sogneprest Geir Wiknes til tjeneste i Øyer og Tretten menigheter

Det var en stor dag i Øyer kirke søndag den 4. februar 2018 da Geir Wiknes ble innsatt som sogneprest i Øyer og Tretten menigheter. Det er 26 år siden forrige innsettelse av sogneprest, så dette var en stor begivenhet. 110 øyværinger og tretlinger deltok i en  høytidelig og fin gudstjeneste, der prost Anita Dalehavn foretok den høytidelige handlingen med innsettelse av nypresten vår. Etterpå inviterte det kirkelige råd til kirkekaffe og sosialt samvær i prestegårdsalen, der 60 personer benket seg rundt bordene i hyggelig lag. Vi ønsker nypresten hjertelig velkommen til virke i våre menigheter!