Ledig stilling
Ledig stilling

Kirketjener/kirkegårdsarbeider 50 % stilling

Fast 50 % stilling, tiltredelse 1. oktober. Variert arbeid ute og inne. Helgearbeid må påregnes. Vi søker en ansvarsfull, allsidig og fleksibel person. Personlig egnethet vektlegges. Den som ansettes må disponere egen bil. Lønn etter gjeldende tariffavtaler

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til på kirkeverge Berit Sundli tlf 97601055 eller kirketjener Morten Brendløkken tlf 97533145. Søknader vedlagt kopi av  vitnemål, attester sendes Øyer og Tretten kirkelige råd, Kongsveien 325, 2636 Øyer eller på mail til berit.sundli@kirken.oyer.no innen 8. juli.