Menighetene i Øyer og Tretten synger jula ut
Menighetene i Øyer og Tretten synger jula ut
MENIGHETENE I ØYER OG TRETTEN SYNGER JULA UT.
Prestegardssalen i Øyer er stedet 13. januar kl. 17.00.

MENIGHETENE I ØYER OG TRETTEN SYNGER JULA UT.
Prestegardssalen i Øyer er stedet 13. januar kl. 17.00.

Det har skjedd mye både i prestegarden og i menighetene ellers dette siste året. Det er mange som på ett eller annet vis deltar i dette mangfoldige arbeidet som et menighetsliv er, og dette vil vi takke for og feire sammen med dere alle.

Prestegardskonsulent Kjetil Aarstrand fra Opplysningsvesenets fond vil fortelle om prestegarder i bispedømmet. Ellers blir det litt underholdning, vi går rundt juletreet og spiser god mat, derfor påmelding.
Påmelding til kirkekontoret tlf. 612 68 220 / 481 37 470 eller på e-post: post@kirken.oyer.no innen mandag 7. januar.
Alle er hertelig velkommen!