Innsettelse av ny prest i Øyer og Tretten
Innsettelse av ny prest i Øyer og Tretten
Innsettelse av ny prest i Øyer og Tretten

SØNDAG 27.januar kl.19.00
er det gudstjeneste i Øyer kirke.
Årets konfirmanter blir presentert for menigheten.
Den nye presten, Ingunn Dalan Vik, innsettes til tjeneste i Øyer og Tretten.
Alle velkommen til kirkekaffe i Prestegardssalen etterpå.