Junidager i Prestegården
Junidager i Prestegården
Junidager i Prestegården
Fredag 7.juni kl. 18.00 ønsker Øyer og Tretten kirkelige råd velkommen til åpningen av kunstutstillingen i Prestegården.
Ordføreren planter prestegardsrose, musikkinnslag ved Marie Skavnes og Lars Berg, det blir omvisning og orientering og servering.
Etter stor dugnadsinnsats fra bygdas befolkning, og godt samarbeid med bl.a. lokale kunstnere og biblioteket, fremstår Prestegården "nyfrisert" såvel ute som inne.
I salene i 2.etasje vil kunstnerne Annemor Rivertz Torgersen, Jens Petersen, Ståle Blæsterdalen, Marit Thompson Engen, Marit Arnekleiv og Bodil og Geir Rakvåg, søster til Vegard Stalsberg, ha salgsutstilling fram til 23.juni. Utstillingen vil være åpen alle helger, lørdager og søndager kl. 12.00 - 18.00, i tillegg til alle dager med arrangement.
Følg med på plakater, annonser og i Det skjer i gd.