Diakon i Øyer og Tretten kirkelige råd
Diakon i Øyer og Tretten kirkelige råd
Diakon i Øyer og Tretten kirkelige råd

50 % fast nyopprettet stilling
Søknadsfrist: 09.08.2019
Tiltredelse etter avtale.

Er du en person som søker gode løsninger for mennesker i vanskelige livssituasjoner, og som har kunnskap og kompetanse til å lede diakonalt arbeid? Da finner du kanskje drømmejobben i Øyer og Tretten menigheter.

Vi søker diakonen som ønsker å bygge opp og utvikle det diakonale tilbudet i våre menigheter.

Sammen ønsker vi å løfte frem nestekjærlighet, medmenneskelighet og menneskeverd til å skape inkluderende fellesskap, trygge samtalerom, gode relasjoner og omsorg for våre medmennesker.

Øyer kommune ligger i Sør-Gudbrandsdalen og har ca. 5100 innbyggere. Reiseliv, jord- og skogbruk og servise er viktige næringsveier, det er gode muligheter for friluftsliv sommer og vinter. Det er ungdomsskole, to barneskoler, fem barnehager og mange frivillige organisasjoner.

Øyer er delt i to sogn, Øyer og Tretten, som begge har lafta trekirker fra 1720-tallet. I tillegg til to kirkegårder er Bruvin gravlund en kilometer fra Øyer kirke, som også er gravplass for andre trossamfunn. I sommerhalvåret er det kirkelige handlinger på vigsla steder både i bygda og på fjellet.

Øyer har to menighetsråd som er gått sammen i Øyer og Tretten kirkelige råd, og som er arbeidsgiver for alle ansatte, unntatt presten. Kirkekontoret har kontorplass i nærheten av kommunehuset. Staben består av kirkeverge, prest, kantor, to kirketjenere, menighetssekretær, menighetspedagog og diakon. Det er stor frivillig aktivitet i menighetene.

 

Arbeidsoppgaver

 • Diakonen skal bygge opp og lede det diakonale arbeidet i menighetene.
 • Diakonen skal være med å utvikle sin egen stilling sammen med staben og det frivillige engasjementet.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke.
 • Dersom vi ikke får kvalifisert søker, kan det være aktuelt å ansette en person med utdanning innen teologi / helse / sosial / pedagogikk, og at søker tar diakoniutdanning på deltid i løpet av avtalt tidsperiode.

 

Personlige egenskaper

 • Være kjent med og identifiserer seg med Hamar bispedømmes visjon om å være en åpen og inkluderende folkekirke.
 • Arbeider selvstendig og strukturert
 • Brobygger
 • Samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Annet

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Den som ansettes må regne med noe kvelds - og helgearbeid
 • Diakonen deltar på stabsmøter og møter i fellesrådet ved behov
 • Søker må disponere bil
 • Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse.
 • Prøvetiden er 6 måneder

 

Vi tilbyr

 • Lønn i hht til Hovedtariffavtale for kirkelig sektor med tariffbestemte tillegg
 • Pensjonsordning i KLP
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid innenfor stillingens rammer
 • Trivelige og engasjerte mennesker i stab og frivillighet


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

kirkeverge Berit Sundli, tlf. 97601055, berit.sundli@kirken.oyer.no
sogneprest Ingunn Dalan Vik, tlf 91711891, ingunn.vik@kirken.oyer.no

Søknad med CV og referanser sendes:
Øyer og Tretten kirkelige råd
Kongsvegen 325
2636 Øyer

eller berit.sundli@kirken.oyer.no