Menighetspedagog i Øyer og Tretten kirkelige råd
Menighetspedagog i Øyer og Tretten kirkelige råd
Menighetspedagog i Øyer og Tretten kirkelige råd

35% fast stilling, med mulighet for utvidelse.
Søknadsfrist:09.08.2019
Tiltredelse etter avtale.

Vi søker en person som har kunnskap og kompetanse til å lede og videreutvikle trosopplæringen for aldersgruppen 0-18 år i våre menigheter, sammen med prest, øvrige stab og frivillige medarbeidere.

Øyer kommune ligger i Sør-Gudbrandsdalen og har ca. 5100 innbyggere. Reiseliv, jord- og skogbruk og servise er viktige næringsveier, det er gode muligheter for friluftsliv sommer og vinter. Det er ungdomsskole, to barneskoler, fem barnehager og mange frivillige organisasjoner.

Øyer er delt i to sogn, Øyer og Tretten, som begge har lafta trekirker fra 1720-tallet. I tillegg til to kirkegårder er Bruvin gravlund en kilometer fra Øyer kirke, som også er gravplass for andre trossamfunn. I sommerhalvåret er det kirkelige handlinger på vigsla steder både i bygda og på fjellet.

Øyer har to menighetsråd som er gått sammen i Øyer og Tretten kirkelige råd, og som er arbeidsgiver for alle ansatte, unntatt presten. Kirkekontoret har kontorplass i nærheten av kommunehuset. Staben består av kirkeverge, prest, kantor, to kirketjenere, menighetssekretær, menighetspedagog og diakon. Det er stor frivillig aktivitet i menighetene.

 

Arbeidsoppgaver menighetspedagog

 • Planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak i aldersgruppa 0- 18 år
 • Ansvar for rapportering og videreutvikling av lokal plan innenfor trosopplæringen
 • Sekretær for menighetens trosopplæringsutvalg
 • Samarbeide med presten, øvrige stab og frivillige medarbeidere

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå, annen utdanning eller erfaring
 • Engasjert og motivert med lyst til å arbeide for og med barn og unge, skape miljø for dem i menighetene.
 • God til å administrere og arbeide selvstendig, men også gode samarbeidsevner i møte med ansatte og frivillige.

 

Personlige egenskaper

 • Lojalitet til kirkens trosgrunnlag og mål, og kunne identifisere seg med Hamar bispedømmes visjon om en åpen og inkluderende folkekirke
 • Arbeide selvstendig og strukturert
 • Brobygger
 • Samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Annet

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Den som ansettes må regne med noe kvelds - og helgearbeid
 • Menighetspedagogen deltar på stabsmøter og møter i fellesrådet ved behov
 • Søker må disponere bil
 • Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse.
 • Prøvetiden er 6 måneder

 

Vi tilbyr

 • Lønn i hht til Hovedtariffavtale for kirkelig sektor med tariffbestemte tillegg
 • Pensjonsordning i KLP
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid innenfor stillingens rammer.
 • Trivelige og engasjerte mennesker i stab og frivillighet


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

kirkeverge Berit Sundli, tlf. 97601055, berit.sundli@kirken.oyer.no
sogneprest Ingunn Dalan Vik, tlf 91711891, ingunn.vik@kirken.oyer.no

Søknad med CV og referanser sendes:
Øyer og Tretten kirkelige råd
Kongsvegen 325
2636 Øyer

Eller epost til berit.sundli@kirken.oyer.no