KIRKEVERGE i Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR)
KIRKEVERGE i Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR)
KIRKEVERGE i Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR)

100 % fast stilling
Søknadsfrist: 09.08.2019
Tiltredelse etter avtale

Øyer kommune ligger i Sør-Gudbrandsdalen og har ca. 5100 innbyggere. Reiseliv, jord- og skogbruk og servise er viktige næringsveier, det er gode muligheter for friluftsliv sommer og vinter. Det er ungdomsskole, to barneskoler, fem barnehager og mange frivillige organisasjoner.

Øyer er delt i to sogn, Øyer og Tretten, som begge har lafta trekirker fra 1720-tallet. I tillegg til to kirkegårder er Bruvin gravlund en kilometer fra Øyer kirke, som også er gravplass for andre trossamfunn. I sommerhalvåret er det kirkelige handlinger på vigsla steder både i bygda og på fjellet.

Øyer har to menighetsråd som er gått sammen i Øyer og Tretten kirkelige råd, og som er arbeidsgiver for alle ansatte, unntatt presten. Kirkekontoret har kontorplass i nærheten av kommunehuset. Staben består av kirkeverge, prest, kantor, to kirketjenere, menighetssekretær, menighetspedagog og diakon, 3,7 årsverk. Det er stor frivillig aktivitet i menighetene.

Vår dyktige kirkeverge gjennom 11 år går over i pensjonistenes rekker, og vi har ledig en spennende og utfordrende stilling som kirkeverge.

Kirkevergen er daglig leder for kirkekontoret, fellesrådet og for menighetenes virksomheter. Vi søker en tydelig, kreativ og samlende leder som kan videreutvikle det positive arbeidet som er i gang, en som har evnen til å se, motivere og engasjere både ansatte og våre mange frivillige medarbeidere.

Kirkevergen rapporterer til ØTKR og har det daglige personalansvaret for staben. Sognepresten inngår i staben, men er personalmessig underlagt prosten.

 

Følgende arbeidsoppgaver er tillagt stillingen:

 • Planlegge og tilrettelegge for rådets samlede virksomhet
 • Saksbehandler og sekretær for Øyer og Tretten kirkelig råd, samt ansvar for å fremme saker og følge opp rådets vedtak
 • Ansvar for den daglige driften av kirkekontoret
 • Ansvar for å utarbeide og gjennomføre virksomhetsplaner, budsjett, økonomistyring og HMS-tiltak 
 • Ansvar for drift og vedlikehold av to kirker og tre gravplasser  
 • Arbeidsgiveransvar og medarbeiderutvikling for de ansatte er delegert kirkevergen fra ØTKR
 • Være kontakt-/samarbeidsperson overfor kommunen og andre samarbeidspartnere

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi og ledelse / administrasjon
 • Ledererfaring og god kjennskap til bruk av IKT
 • Kjennskap til og engasjement for kirkens arbeid og organisering
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Være kjent med og identifisere seg med Hamar bispedømmes visjon om å være en åpen og inkluderende folkekirke.
 • Evne til å se medarbeidere og frivillige, involvere, motivere og engasjere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Personlige egenskaper:

 • Ha evne til å tenke langsiktig, strategisk og målrettet
 • Gode kommunikasjonsevner  
 • Ryddig, strukturert og ansvarsfull
 • Gode samarbeidsevner, kan ta initiativ, arbeide selvstendig og være fleksibel

 

Annet:

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Søker må disponere bil
 • Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse.
 • Prøvetiden er 6 måneder

 

Vi tilbyr:

 • Et selvstendig, interessant og utfordrende arbeid
 • Dyktige medarbeidere og engasjerte frivillige
 • Lønn etter avtale  
 • Pensjonsordning i KLP

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med leder i ØTKR,

Alma Hovda Bø, tlf. 97538154 eller på e-post almaoleboe@gmail.com

 

Søknad med referanser og CV sendes til

Øyer og Tretten kirkelige råd,

Kongsvegen 325, Tingberg,

2636 Øyer

eller på e-post til berit.sundli@kirken.oyer.no