Søkere til kirkeverge i Øyer
Søkere til kirkeverge i Øyer
Søkere til kirkeverge i Øyer
Søkere til Kirkeverge i Øyer og Tretten kirkelige råd
Det er 7 søkere til stillingen som kirkeverge:
Tilfeldig rekkefølge
Tove Lisabeth Nordlien Harjo 52 år
Tone Marit Roen Skard 56 år
Audun Bøhlerengen 29 år
Thor Kristian Ringsbu 43 år
Anne Berit Riisehagen Gillebo 54 år
Barbro Skåden Fossbakken 50 år
Odd Magne Havneraas 60 år