Valgresultater Tretten menighet og Øyer menighet
Valgresultater Tretten menighet og Øyer menighet
Valgresultater Tretten menighet og Øyer menighet
Bra deltakelse på valg til menighetsråd i Øyer og Tretten 2019. Øyer og Tretten kirkelige råd har 6 faste medlemmer fra hvert sogn, og første varamedlem fra hvert sogn møter fast på møtene i rådet.
Første møte med det nye rådet er den 30 oktober kl 19 i Øyer prestegård.
Valgresultat Tretten menighet 9. september 2019
1 ELIN PAULSRUD, f. 1963 Fast medlem
2 ÅSE MERETE VASRUD, f. 1963 Fast medlem
3 HENNING MARIUS KRAMPRUD, f. 1971 Fast medlem
4 TROND LØKEN, f. 1969 Fast medlem
5 MARIT KRISTINE MELBERG, f. 1949 Fast medlem
6 INGER NORDLIEN, f. 1967 Fast medlem
7 JAN TORE NILSEN, f. 1969 1. Varamedlem
8 KARI JOHANSEN FLATEMO, f. 1954 Varamedlem
9 WENCHE HAUGEN, f. 1970 Varamedlem
10 TOVE IREN BRENNHAUGEN, f. 1968 Varamedlem
11 STINE JOHANSEN-SOLBRAA, f. 1972 Varamedlem
12 LILLIAN URDAHL, f. 1984 Varamedlem

Valgresultat Øyer menighet 9. september 2019
1 SIMEN ENSBY Fast medlem
2 MARIANNE STAUM Fast medlem
3 INGER GRINI SKAGSOSET Fast medlem
4 HILDE SKØIEN Fast medlem
5 MARIT GETZ Fast medlem
6 BORGHILD NYSVEEN Fast medlem
7 SVEIN GISLE NYSTRØM 1. Varamedlem
8 HILDE GROTHE Varamedlem
9 SOLVEIG MARIT RAKVAAG Varamedlem
10 HELGE HØVREN GROTHE Varamedlem
11 PER IVAR NYSVEEN Varamedlem
12 Hilde Nordlien Odden Varamedlem