Søkerliste diakon og menighetspedagog
Søkerliste diakon og menighetspedagog
Søkerliste diakon og menighetspedagog

3 søkere til diakon, 2 søkere til menighetspedagog

Innen fristen var det 3 søknader til diakonstilling og 2 søknader til menighetspedagog. Søkere til diakon og menighetspedagog er:
Ann Kristin Fauske Mathisen 48 år diakon og menighetspedagog
Odd Magne Havneraas 60 år diakon og menighetspedagog
Bjørg Sørensen diakon