Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert
Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert
Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert

Den 30.oktober hadde Øyer og Tretten kirkelige råd sitt siste møte for det gamle rådet og det første møtet for det nye.
Konstitueringen gav dette resultat:
Leder: Marit Getz
Nestleder Elin Paulsrud