Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert
Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert
Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert

Den 30.oktober hadde Øyer og Tretten kirkelige råd sitt siste møte for det gamle rådet og det første møtet for det nye.
Konstitueringen gav dette resultat:
Leder: Marit Getz
Nestleder Elin Paulsrudizmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort