Koronavirus - avlysing av alle kirkelige arrangement, og restriksjoner ved gravferder
Koronavirus - avlysing av alle kirkelige arrangement, og restriksjoner ved gravferder
Koronavirus - avlysing av alle kirkelige arrangement, og restriksjoner ved gravferder

Koronavirus - avlysing av alle kirkelige arrangementer, og restriksjoner ved gravferder, 12.mars til 15. april 2020.

Fylkesmannen i Innlandet har gitt felles kjøreregler i forbindelse med koronasmitte. Vi følger også anbefalinger fra Hamar biskop.

Begravelser/Bisettelser.
Deltakelse begrenses til kun å gjelde nærstående.
Antall til stede i kirken må ikke overskride 20 personer.

Gudstjenester og andre kirkelige handlinger:

Alle gudstjenester, kirkelige arrangementer og opplegg avlyses med virkning fra 12.mars til og med påsken.
Der det er avtalt dåp i perioden, kan dette avholdes med nærmeste dåpsfamilie og faddere til stedes, men maksimalt 15 personer.
Det forutsetter at disse ellers oppfyller gjeldende restriksjoner for reise og opphold fra andre regioner. 

For mer opplysninger kontakt:

Kirkeverge Anne Berit Riisehagen Gillebo, tlf 915 97 023, epost: ag467@kirken.no
Sokneprest Ingunn Dalan Vik, tlf 917 11 891/ epost: iv328@kirken.noizmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort