Høring av vedtak om økning av festeavgift på grav i Øyer kommune
Høring av vedtak om økning av festeavgift på grav i Øyer kommune
Høring av vedtak om økning av festeavgift på grav i Øyer kommune

ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE
Formannskapet behandlet i møte 24.03.2020 sak 18/20. Følgende vedtak ble fattet:

Formannskapets innstilling:
1.
Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke avgiften for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 01.01.2020.
2.
Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at festeavgiften for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ.

Innstillingen skal ligge ute på høring i minimum 2 uker og vil bli tatt opp til endelig behandling i formannskapet den 21.04.2020.
 izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort