Kirke på nett under korona-pandemien
Kirke på nett under korona-pandemien
Kirke på nett under korona-pandemien

Alle gudstjenester i kirkene våre er avlyst til og med 15.juni. 
Der det er avtalt dåp i perioden, kan den avholdes med dåpsfamilie og faddere, inntil 10 personer tilstede i kirken.  

Men - Den Norske Kirke er tilstede på nett - www.kirken.no - og på Facebook.
Her finner du digitale linker til andakter, gudstjenester og sangstunder.

Menighetene i Øyer og Tretten har sin side på Facebook
som heter Kirken i Øyer og Tretten.

Vi ønsker dere velkommen til å møte oss digitalt lokalt og nasjonalt!

Begravelser/Bisettelser.
Deltakelse begrenses til kun å gjelde nærstående, med inntil 25 personer til stede i kirken.

Hvis du ønsker å snakke med noen:

ta kontakt med vår diakon Ann-Kristin Fauske Mathisen 975 484 86,
eller sokneprest Ingunn Dalan Vik, telefon 917 11 891
Kirkens SOS har døgnåpen linje 22 40 00 40— på nett: www.kirkens-sos.no

Hilsen oss ansatte og menighetsrådene i Øyer og Trettenizmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort