Øyer og Tretten kirkelige fellesråd > Kirker

Kirker

Tretten kirke

Klokkene ringer fra tårnet. Alle midlertidige forsterkninger er borte og innven...   Les mer...

Åstkjørkja

Alteret vart vigsla i sur vind.    Les mer...

Restaurering av Tretten kirke er godt i gang (2015)

Restaurering av Tretten kirke er godt i gang. Stillas er på plass og kirka sik...   Les mer...

Tretten kirke

   Les mer...

Øyer kirke

   Les mer...

Tårnet i Tretten kirke (2015)

Det skjer noe i tårnsaken på Tretten.    Les mer...

Restaurering av Tretten kirke

Restaurering av Tretten kirke tilbake på dagsorden    Les mer...

Ny høymesseliturgi på høring

Øyer blir høringsmenighet for ny gudstjenesteliturgi.    Les mer...

Øyer kirke

Øyer kirke ligger i Øyer sokn i Sør-Gudbrandsdal prosti. Den er bygget i tre og...   Les mer...

Historien om Øyer kirke

De eldste kirkene i Øyer    Les mer...

Interiøret i Øyer kirke

Den rådende åndsretning i Norge på den tiden Øyer kirke ble bygget var pietism...   Les mer...

Interiøret i Tretten kirke

Den rådende åndsretning i Norge på den tiden Tretten kirke ble bygget var pieti...   Les mer...

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort