Kirker

Tretten kirke

Klokkene ringer fra tårnet. Alle midlertidige forsterkninger er borte og innven...   Les mer...

Restaurering av Tretten kirke er godt i gang

Restaurering av Tretten kirke er godt i gang. Stillas er på plass og kirka sikr...   Les mer...

Tretten kirke

   Les mer...

Øyer kirke

   Les mer...

Tårnet i Tretten kirke

Det skjer noe i tårnsaken på Tretten.    Les mer...

Restaurering av Tretten kirke

Restaurering av Tretten kirke tilbake på dagsorden    Les mer...

Ny høymesseliturgi på høring

Øyer blir høringsmenighet for ny gudstjenesteliturgi.    Les mer...

Øyer kirke

Øyer kirke ligger i Øyer sokn i Sør-Gudbrandsdal prosti. Den er bygget i tre og...   Les mer...

Historien om Øyer kirke

De eldste kirkene i Øyer   Les mer...

Interiøret i Øyer kirke

Den rådende åndsretning i Norge på den tiden Øyer kirke ble bygget var pietisme...   Les mer...

Interiøret i Tretten kirke

Den rådende åndsretning i Norge på den tiden Tretten kirke ble bygget var pieti...   Les mer...

Historien om Tretten kirke

De eldste kirkene i Tretten.   Les mer...