28. juli 2014
Nyheter
Minimer
Konfirmasjon i våre kirker
Image: Konfirmasjon i våre kirker

 Konfirmasjon 2014 :
Tretten kirke søndag 14. september kl 12.00
Øyer kirke lørdag 20. september kl 12.00 og
søndag 21.september kl 11.00

Konfirmasjon  2015 :
Tretten kirke søndag 20. september
Øyer kirke søndag 27.september

Avhengig av hvor stort konfirmantkullet er, kan det bli konfirmasjonsgudstjeneste også lørdagen  

 
  Les mer...

Betaling ved bruk av kirker og kirkegårder/gravlund i Øyer og Tretten
Image: Betaling ved bruk av kirker og kirkegårder/gravlund i Øyer og Tretten

Følgende priser gjelder for bruk av kirker og kirkegårder i Øyer:

  Les mer...


  

Tretten kirke
Minimer

Tretten kirke (c) Nanna Egedius

Tretten kirke ble innviet 12. september 1728 og fikk navnet "Vår Frelsers Kirke". Den erstattet en tømret langkirke fra 1580-årene som var blitt for liten. Denne kirken lå lenger oppe i dalsiden, ved gården Prestgården.

Den nye kirken ble bygget på gården Mos grunn. På begynnelsen av 1700-tallet ble det anlagt ny hovedveg gjennom dalen og bygda. I motsetning til den gamle tjodvegen gikk nye vegen nede i dalbunnen og førte til at sentrum forflyttet seg nedover lien. Den nye kirkens plassering reflekterte dette.

Grunnmuren
Inskripsjon i grunnmuren

På en stein i kirkens grunnmur står følgende inskripsjon: "Det er Betel i Den Herres Jesu Nafn Jens Skanke 1727 d 27 May". Jens Skanke var personlig kapellan for Christian W. Monrath i en periode og gift med dennes datter.

Da kirken ble tatt i bruk i 1728 var den hverken bordkledt eller malt. Bordkledningen kom i 1747. I 1774 ble kirken tjærebredd. Malt ble den først i 1807 - antakeligvis i rødt. Den hvite fargen kom først i 1875. Kirken hadde opprinnelig heller ikke tårn, bare en tårnfot til klokkene. Selve tårnet ble reist omkring 1807 i forbindelse med annet arbeid på kirken.

Tretten kirke med tårnet på bakken
Tretten kirke og tårnet

Tårnet har bydd på stadige problemer helt siden det ble reist i 1807. I 2000 ble det konstatert så store skader i bærekonstruksjonen til tårnet at det ble tatt ned og plassert på bakken ved siden av kirken. Det arbeides med å finne kapital til å restaurere kirken og få tårnet på plass igjen.

Av kirkeregnskapene framgår det at taket ble tekt med skifer i 1775. Man vet ikke hva slags tak kirken hadde før dette. Skifertaket ble fornyet i 1880. Fram til 1874 var begge svalgangene åpne. Hovedsvala i vest hadde inngang fra syd inntil 1928.

 

Kilde: Vår Frelsers Kirke på Tretten, Tretten menighetsråd 1978


  

Restaurering
Minimer

DET SKJER NOE I TÅRNSAKEN PÅ TRETTEN

Alle som har ferdes ved og omkring Trettenkirka, har sett at tårnet som stod på bakken, nå er borte. Det ble tatt ned og demontert sommeren 2012, og de elementene som kan brukes om igjen i det nye tårnet, er tatt vare på. Videre ble det sist høst blinka trevirke som igjen skal ringbarkes og stå over en vekstsesong. Høsten 2013 skal det så hogges.I 2014 er planen at alle materialer, bjelker, paneler og konstruksjoner produseres så ferdig som mulig. I 2015 skal så tårnet på plass på kirka, samtidig som vi håper diverse vedlikeholdsarbeider kan bli utført. Utpå høsten 2015 vil forhåpentligvis Tretten kirke fremstå nyoppussa og med nytt tårn på plass.

 

Restaurering av Tretten kirke tilbake på dagsorden

Tretten kirke er blant de første tømrede korskirker med laftverk i dalen. Den ble ferdigstilt i 1728, med vigsling av kirken søndag 12. september dette året, under navnet "Vår frelsers kirke". Siden den gang har kirken blitt bordkledd, fått større tårn enn den opprinnelige tårnfoten, og gjennomgått større og mindre endringer. Mest dramatisk blir det imidlertid i vår nyere tid.

Senhøstes 1998 oppdager man at tårnet på Tretten kirke svaier mer enn hva som er å regne for normalt. I den påfølgende tida blir Øyer kommune og Riksantikvaren informert om situasjonen, og det gjøres nærmere undersøkelser. Disse avdekker ikke bare store råteskader på tårnet, de største og alvorligste problemene er å finne i selve kirketårnet. Omfanget av råteskadene og dens betydning for byggets bæreevne fører til at kirken for en periode blir stengt. Så starter en lengre prosess for å få nødvendige tillatelser for å ta ned tårnet, og få åpnet kirka for bruk igjen.

24. oktober 2000 løftes det over 20 meter høye tårnet ned fra Tretten kirke, og plasseres forsvarlig ved siden av kirkebygget. Et midlertidig tak legges på, og kirka åpnes igjen. Blant forutsetningene for å gjøre dette, var at det ble bygget en mindre klokkestøpul ute på kirkegården, samt at Øyer kommune forpliktet seg til å avsette midler til det nødvendige restaureringsarbeidet som må gjennomføres.

Snart 8 år har gått siden tårnet ble heist ned. Klokkestøpul kom på plass ved Tretten kirke, men midler til selve restaureringsarbeidet har det vært verre med. Ut fra de undersøkelser og beregninger som ble gjort på slutte av 90-tallet ville man snakke om rundt 20 millioner kroner for å restaurere kirka og få tårnet på plass igjen.

I løpet av 2007-2008 har Øyer og Tretten kirkelige råd fått utarbeidet en vedlikeholdsplan for kirkebygg i Øyer og på Tretten. Da denne ble sendt Riksantikvaren for godkjenning ble framdriftsplan for restaureringen av Tretten kirke etterlyst. Undertegnede mener det er på høy tid at man tar tak i denne utfordringene igjen, og setter Tretten kirkes framtid på dagorden!

Leder og nestleder i ØTKR har sammen med undertegnede vært på dialogmøte med Øyer kommune (mai ’08), her møtte vi ordfører, rådmann og kommunalsjef. Tretten kirke ble spesielt tatt opp som tema, og kommunens representanter ser positivt på at det utarbeides en grundig prosjekteringsplan for restaureringsarbeidet, for deretter å ta stilling til videre framdrift. Her bør en se på de to alternativene; å få tårnet opp igjen, og tilbakeføring av kirka til opprinnelig stand med en mindre tårnfot.
 
Videre har leder i ØTKR, kirketjener og undertegnede hatt befaring på Tretten kirke med Henning Olstad fra Norsk håndverk. Olstad skal vurdere muligheten for å benytte en restaureringsteknikk der kirkebygget jekkes opp, og råtne stokker kan skiftes, uten at hele bygget på tas ned. Teknikken har han blant annet brukt på Kongsgården på Bygdøy.
Vi som var med på befaringa ble sterkt inspirert av Olstads kunnskap og engasjement for håndverksteknikker, og ser det som svært viktig å komme i gang med prosjekteringsarbeidet som snart som mulig.
 
 
f.v: Morten Brendløkken, Anne Hjelmstadstuen Jorde, Henning Olstad
 
Undertegnede vil ta initiativ til et felles møte med Olstad, representanter fra Riksantikvaren, representant fra ingeniørfirma, Øyer kommune og ØTKR. Muligheten for å søke om midler til prosjektering, og selve restaureringsarbeidet, vil også bli undersøkt.
Tretten kirke går spennende tider i møte!
 
Anne Hjelmstadstuen Jorde, Kirkeverge

  

Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk
© 2014 Øyer og Tretten kirkelige råd - Powered by LabOra - Agrando AS