Øyer og Tretten kirkelige fellesråd > Råd og Utvalg

Råd og utvalg

Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert

   Les mer...

Valgresultater Tretten menighet og Øyer menighet

Bra deltakelse på valg til menighetsråd i Øyer og Tretten 2019. Øyer og Tretten ...   Les mer...

Resultatet kirkevalget 2015

Resultatet fra kirkevalget i Øyer og Tretten 2015    Les mer...