Øyer og Tretten kirkelige fellesråd > Voksne

Aktiviteter for voksne

KIRKEN PÅ NETT

   Les mer...

Koronavirus - avlysing av alle kirkelige arrangement, og restriksjoner ved gravferder

   Les mer...

Diakon og menighetspedagog i Øyer og Tretten menigheter

Ann Kristin Fauske Mathisen takker ja til 50 % stilling som diakon i våre menigh...   Les mer...