Øyer og Tretten kirkelige fellesråd > Voksne

Aktiviteter for voksne

Velkommen til gudstjenester sommeren 2020

   Les mer...

Diakon og menighetspedagog i Øyer og Tretten menigheter

Ann Kristin Fauske Mathisen takker ja til 50 % stilling som diakon i våre menigh...   Les mer...